You are here

Tarab Institute Finland

Tarab Institute Finland
c/o Cecilia Winquist-Innanen
Rehbinderintie 5-7 B15
00150 Helsinki 

Tel.: +358 40 556 5664
Email:  tarab.finland@gmail.com

 

Tarab Tulku XI (1934- 2004) saavutti Lharampa Geshe -arvon (vastaa fil. professorin arvoa) Drepungin luostariyliopistossa Tiibetissä. Tarab Tulku lähti maanpakoon Tiibetistä 1959 ja asettui 1970-luvun alussa asumaan Kööpenhaminaa. Hän toimi Tanskan Kuninkaallisen kirjaston tutkijana ja opettajana vuoteen 2002 saakka.

Tarab Tulku kehitti yhteistyössä psykologi ja psyko-terapeutti Lene Handbergin kanssa koulutus-ohjelman: "Tibetan Buddhist Philosophy, Psychology and Psychotherapy. Science of Mind and Phenomena. A Unity in Duality (Tenedrel) Approach". Unity in Duality (Tendrel) yhdistää muinaisen tiibetiläisen filosofian ja länsimaisen tavan hahmottaa ilmiöitä ja maailmaa.

UD-koulutus on nelivuotinen ohjelma, joka tähtää henkilökohtaiseen kasvuun ja antaa ammatillisia työ--̈välineitä erityisesti psykoterapeuteille ja valmentajille. Koulutuksen perustana ja ensimmäisenä moduulina on neljä suurta buddhalaista filosofiaa: Vaibashika, Sautrantika, Yogachara ja Madyamika. Toinen moduuli muodostuu psykologian opetuksesta, jossa tavoitteena on filosofian soveltaminen henkilö-kohtaisen kasvun perustaksi. Kolmannen moduulin osiossa perehdytään ammatilliseen kehitykseen: UD-psykoterapiaan tai valmennukseen (Art of Relating) Jokaisen moduulin lopussa on kirjallinen ja suullinen koe. Neljänteen moduuliin liittyy lisäksi lopputyö, joka on oman terapeutiksi tähtäävän prosessin kuvaus.

Terapian perustana ovat erilaiset rentoutus-, ja meditaatioharjoitukset sekä transformatiiviset harjoitukset. Harjoitusten kautta on mahdollista tavoittaa ongelmien ja esteiden juuret ja näin vapautua elämään tasapainoista elämää. Syvässä rentoutumisen tilassa on helpompi kuulla sekä ruumiin että mielen eri aistimusten viestit. Rentoutuminen vähentää käsitteellisen (verbaalisen) mielen hallitsevuutta. On mahdollista löytää kehon viisaus ja saada yhteys alitajuisiin automaattisiin prosesseihin, jotka toistuessaan rajoittavat ja kapeuttavat henkilön elämää eri tilanteissa.

Tarab Tulkun toiveen mukaan on rakennettu Intiaan Tarab Ling keskus jossa voi hiljentyä meditoimaan yksin tai ryhmässä. Tarab Lingin sivulta voi seurata mitkä ohjelmat on itselleen sopivia sekä varauksen tekemiseen tarvittavat yhteystiedot.